La Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya ha suspès la revisió de la classificació de contractistes per causes relatives a la solvència tècnica i professional, el que a la pràctica eximeix les empreses classificades a partir l’1 de gener de 2010 a haver de presentar la solvència tècnica professional i per tant les seves classificacions es mantenen sense necessitat de cap altre tràmit (excepte l’acreditació anual de la solvència econòmica financera).

Entre el motius raonats per a la presa d’aquesta decisió, es troba la indefinició de criteris per al manteniment de la solvència tècnic professional, a causa que mai s’ha produït el desenvolupament reglamentari de la LCSP, donant peu al fet que cada Junta Consultiva s’aplicarà seu propi criteri o directament no fes cap revisió.

Acord