Servei d'Implantació de Sistemes Integrats de Gestió

Implantació ISO 9001 – 14001 – 45001

 

Com consultoria especialitzada en el sector de contractistes d’obres i serveis de les administracions públiques, vam realitzar el disseny i implantació de les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en la seva empresa, recolzats per importants eines informàtiques que faciliten la implantació i el seu manteniment, i amb un alt coneixement del sector per simplificar els processos.

  • Implantació de sistema d’integrats segons normes ISO 9001, 14001 i 45001.
  • Formació del Responsable del Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i SST, així com accions formatives i de sensibilització del personal.
  • Llicència i implantació de programa informàtic Q-bo com a gestor documental i control de processos.
  • Adaptació de sistemes OHSAS 18001 A ISO 45001.

SECORCOM és partner i implantació de programa informàtic Q-bo com a gestor documental i control de processos.