Servei de Classificació de Contractistes

Expedients de Classificació de Contractistes d’Obres i de Serveis

La Classificació de Contractistes és un requisit imprescindible per poder contractar amb qualsevol Administració Pública.
Per a la realització d’obres l’import pressupostat sigui igual o superior als 500.000 € o com a mitjà d’acreditació de solvència per a la prestació de servei. La classificació de contractista es pot tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i / o davant la Junta Consultiva de la comunitat autònoma on estigui domiciliada l’empresa.

SERVEIS CORPORATIUS COMPARTITS és una empresa especialitzada en la realització i tramitació d’expedients de classificació de contractistes d’obres i de serveis. Disposem d’una àmplia experiència de més de 20 anys en l’assessorament, realització i tramitació d’expedients de classificació de contractistes, tant d’obres com de serveis.

Que disposi d’una àmplia i completa classificació, que reflecteixi el potencial de la seva empresa, de ben segur que depèn de petits matisos que només un gestor amb una amplia experiència és capaç de reflectir en un expedient de classificació.

SECORCOM disposa de sistema de gestió de qualitat i medi ambient, segons normes ISO 9001: 15 i ISO 14001: 15 amb l’abast de Realització d’expedients de classificació per a empreses contractistes, Informació de Licitacions i Adjudicacions. Sistema certificat per OCA CERT empresa acreditada per ENAC.