Molt important que l’adreça de correu electrònic, adreça postal i altres dades de contacte de les empreses classificades, que figurin en el ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades).

Pot consultar i actualitzar les dades que figuren en el ROLECE, amb el seu certificat electrònic a  https://registrodelicitadores.gob.es